ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

เชิญส่งผลงานเรื่องสั้นรางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๔

หัวข้อ เก็บความอิ่มเอมให้เต็มกระปุก

ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล

แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา  ( ๔-๘ หน้า ) 

และระดับอุดมศึกษา ( ๘-๑๐ หน้า )

 

ตัวอักษร Angsana New 16 

โดยส่งผลงานต้นฉบับจำนวน ๓ ชุด  พร้อมแนบไฟล์งาน ๑ แผ่น  มาที่

 

                ชมรมวรรณศิลป์  องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ชั้น ๔  อาคารจุลจักรพงษ์  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ 

                เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐

 

วงเล็บมุมซองว่า ประกวดเรื่องสั้นเกียรตินิยมวรรณศิลป์ครั้งที่ ๔

 

ระยะเวลารับผลงาน  ๑๑ สิงหาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๑-๙๑๙-๔๕๙๕ , ๐๘๕-๓๕๐-๑๔๗๓

 

หรือที่ http://cu-penclub.exteen.com

 

 

วรร�ศิล���ุฬา

 

ส่งกันมาเยอะๆนะคะ ^^

Comment

Comment:

Tweet