• ไม่เพลิดเพลิน สนุกสนานกับการรับประทานอาหาร ไม่คำนึงว่าอาหารจะทำให้สวยงามหรือเกิดกำลังกายแข็งแรง
  • แต่รับประทานเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างสะดวก สบาย และเพียงเพื่อระงับเวทนา คือความหิว และไม่สร้างเวทนาอื่นขึ้นมาเพิ่ม เช่น อาการแน่นอึดอัดหรือสะสมเป็นไขมัน คือเกิดโรคอ้วนตามมา
  • จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การเจริญสติ ทำให้การทำงานของสมองด้านขวาเด่นชัดขึ้น ซึ่งอาจมีผลทำให้ระบบการควบคุมในสมองกลับสภาพปกติ ดังนั้นการฝึกสติโดยสวดบทพิจารณาอาหารอย่างเข้าใจความหมายก่อนรับประทาน อาหารจะมีอานิสงค์จะช่วยควบคุมน้ำหนัก ป้องกันโรคอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ

    ที่มา : นิตยสาร Health Today

     

    พออ่านตรงนี้แล้วได้ความรู้ตรงที่ว่า บทสวดก่อนที่พระจะฉันนั้น คือบทนี้นี่เอง เราได้ยินจนจำได้เกือบขึ้นใจ แต่ไม่คิดว่าเป็นบทพิจารณาอาหาร

    วิธีนี้คงได้ผลจริงๆ มันก็เหมือนกับการให้สติตัวเองเสมอ โดยเฉพาะกับการกิน...ลองวิธีนี้ดูน่าจะเวิร์คบ้างนะ ^^